Voor het maken van een perfecte afdruk zijn meerdere druk gangen gewenst, waarbij een aantal variaties van kleuren mogelijk zijn. denk hierbij aan het geven van een huid tint aan een portret of het toekennen van een blauwe lucht aan een landschap. Dit betekend wel dat bij het maken van een meerkleuren afdruk het negatief meerdere keren wordt gebruikt, waarbij positionering en krimp moet moet worden meegenomen. Hoewel er meerdere drukgangen en kleuren worden gebruikt is het deze methode niet bedoeld voor het maken van een kleuren afdruk. Hiervoor zou gebruik gemaakt moeten worden van de CMYK kleurenscheiding met meerdere negatieven, wellicht later meer hierover.

Op deze site zijn een aantal richtlijnen opgenomen die ik momenteel gebruik, waarbij het resultaat goed kan worden genoemd.

 

 

Binnenkort meer.....